Błąd z potami

Krzkru

Well-Known Member
Joined
Jan 10, 2013
Messages
79
Reaction score
1
Location
Poland
Witam,

Mam taki oto skrypt na poty:

Code:
local config = {
  removeOnUse = "no",
  usableOnTarget = "yes", -- can be used on target? (fe. healing friend)
  splashable = "no",
  range = -1,
  realAnimation = "no" -- make text effect visible only for players in range 1x1
}

local min, max = 0, 0
local POTIONS = {
  [8704] = {empty = 7636, splash = 42, health = {1.0, 1.25}, min = 50, max = 100}, -- small health potion
  [7618] = {empty = 7636, splash = 42, health = {1.25, 1.75}, min = 50, max = 150}, -- health potion
  [7588] = {empty = 7634, splash = 42, health = {1.75, 2.25}, min = 0, max = 350, level = 50, vocations = {3, 4, 7, 8}, vocStr = "knights and paladins"}, -- strong health potion
  [7591] = {empty = 7635, splash = 42, health = {2.25, 2.5}, min = 0, max = 500, level = 80, vocations = {4, 8}, vocStr = "knights"}, -- great health potion
  [8473] = {empty = 7635, splash = 42, health = {2.5, 3.0}, min = 0, max = 800, level = 130, vocations = {4, 8}, vocStr = "knights"}, -- ultimate health potion
 
  [7620] = {empty = 7636, splash = 47, mana = {1.0, 1.5}, min = 50, max = 150}, -- mana potion
  [7589] = {empty = 7634, splash = 47, mana = {1.5, 2.0}, min = 0, max = 250, level = 50, vocations = {1, 2, 3, 5, 6, 7}, vocStr = "sorcerers, druids and paladins"}, -- strong mana potion
  [7590] = {empty = 7635, splash = 47, mana = {2.0, 2.5}, min = 0, max = 350, level = 80, vocations = {1, 2, 5, 6}, vocStr = "sorcerers and druids"}, -- great mana potion
 
  [8472] = {empty = 7635, splash = 43, health = {1.25, 2.25}, mana = {1.25, 2.25}, min = 0, max = 320, level = 80, vocations = {3, 7}, vocStr = "paladins"} -- great spirit potion
}
 
for index, potion in pairs(POTIONS) do
  if(type(index) == "number")then
    for k, v in pairs(config) do
      if(not potion[k]) then
        potion[k] = v
      end
    end
 
    if(potion.removeOnUse) then
      potion.removeOnUse = getBooleanFromString(potion.removeOnUse)
    end
 
    if(potion.usableOnTarget) then
      potion.usableOnTarget = getBooleanFromString(potion.usableOnTarget)
    end
 
    if(potion.splashable) then
      potion.splashable = getBooleanFromString(potion.splashable)
    end
 
    if(potion.realAnimation) then
      potion.realAnimation = getBooleanFromString(potion.realAnimation)
    end
 
    POTIONS[index] = potion
  end
end
 
function onUse(cid, item, fromPosition, itemEx, toPosition)
  local potion = POTIONS[item.itemid]
  if(not potion) then
    return false
  end
 
  if(not isPlayer(itemEx.uid) or (not potion.usableOnTarget and cid ~= itemEx.uid)) then
    if(not potion.splashable or not potion.splash) then
      return false
    end
 
    if(toPosition.x == CONTAINER_POSITION) then
      toPosition = getThingPosition(item.uid)
    end
 
    doDecayItem(doCreateItem(POOL, potion.splash, toPosition))
    doRemoveItem(item.uid, 1)
    if(not potion.empty or potion.removeOnUse) then
      return true
    end
 
    if(fromPosition.x ~= CONTAINER_POSITION) then
      doCreateItem(potion.empty, fromPosition)
    else
      doPlayerAddItem(cid, potion.empty, 1)
    end
 
    return true
  end
 
  if(((potion.level and getPlayerLevel(itemEx.uid) < potion.level) or (potion.vocations and not isInArray(potion.vocations, getPlayerVocation(itemEx.uid)))) and
    not getPlayerCustomFlagValue(cid, PLAYERCUSTOMFLAG_GAMEMASTERPRIVILEGES))
  then
    doCreatureSay(itemEx.uid, "Only " .. potion.vocStr .. (potion.level and (" of level " .. potion.level) or "") .. " or above may drink this fluid.", TALKTYPE_ORANGE_1)
    return true
  end
 
  if(potion.range > 0 and cid ~= itemEx.uid and getDistanceBetween(getThingPosition(cid), getThingPosition(itemEx.uid)) > potion.range) then
    return false
  end
  
  local x = getPlayerLevel(cid)
  local min_, max_ = potion.min, potion.max
  
  local health = potion.health
  if health then
    local hp = math.ceil(math.random(health[1] * x, health[2] * x))
    if hp < min_ then
      hp = math.random(min_, max_)
    elseif hp > max_ then
      hp = math.random(max_, max_ + 100)
    end
 
    doCreatureAddHealth(itemEx.uid, hp)
  end
 
  local mana = potion.mana
  if mana then
    local mp = math.ceil(math.random(mana[1] * x, mana[2] * x))
    if mp < min_ then
      mp = math.random(min_, max_)
    elseif mp > max_ then
      mp = math.random(max_, max_ + 100)
    end
 
    doPlayerAddMana(itemEx.uid, mp)
  end
 
  doSendMagicEffect(getThingPosition(itemEx.uid), CONST_ME_MAGIC_BLUE)
  if(not potion.realAnimation) then
    doCreatureSay(itemEx.uid, "Aaaah...", TALKTYPE_ORANGE_1)
  else
    for i, tid in ipairs(getSpectators(getThingPosition(itemEx.uid), 1, 1)) do
      if(isPlayer(tid)) then
        doCreatureSay(itemEx.uid, "Aaaah...", TALKTYPE_ORANGE_1, false, tid)
      end
    end
  end
 
  doRemoveItem(item.uid, 1)
  if(not potion.empty or potion.removeOnUse) then
    return true
  end
 
  if(fromPosition.x ~= CONTAINER_POSITION) then
    doCreateItem(potion.empty, fromPosition)
  else
    doPlayerAddItem(cid, potion.empty, 1)
  end
 
  return true
end
Problem tkwi w tym, że po użyciu poty znikają mimo, że jest zaznaczone "no". Używając innego skryptu poty nie znikały lecz dawały mane/hp w danym zakresie. Chce żeby dawały w zależności od mlvl tak jak jest tu. Jakiś pomysł co jest nie tak?
 

Vizjus

Banned User
Joined
Nov 13, 2018
Messages
230
Reaction score
61
Location
TheForgottenServer
sa 2 pliki od fluidow ale szukaj removeItem i poprostu usun ta linijke albo zamien na addItem potion id :p
 
Top