• There is NO official Otland's Discord server and NO official Otland's server list. The Otland's Staff does not manage any Discord server or server list. Moderators or administrator of any Discord server or server lists have NO connection to the Otland's Staff. Do not get scammed!

Selling OTS list and WT service webpages

gelman

New Member
Joined
Feb 3, 2008
Messages
35
Best answers
0
Reaction score
0
OTS list and WT service webpages -new version of OTSLIST

NEW version of OTS LIST !!

//ENGLISH VERSION
Hi, Im presenting you ots-list website script (similar to otservlist.org, otslist.eu etc...).

Website is fully automated and dynamic. You can edit it to your own preferences. All options are easy to

disable/enable. Its even easier than in accmaker for OTS.

Here you can find all functions that otslist should have.
Now i will describe the functions:

#list of servers
-options of promotion (golden highlight, first in table) - will be described below
-auto refresh informations (hide offline servers)
-auto get all basic informations (players, record, uptime, etc...)
-sort (by name, ip, etc...)
-possible to show servers from specific country
-you can set how many servers will be shown per page (default:20)

#server-view
-description
-auto refreshed 5 last motd (can be changed)
-possible to upload image of map (optional)
-detailed info about server
-comments system (optional)
-vote system (each user can vote for server + or -)
-user can add viewed server to favorites list

#search
-quick search on every page
-advanced search (by every detail)

#faq
#contact form

#language change
-easy way to add new language (without editing website)
-you can add as many languages as you want, they will be shown on website automatically

#account system
-login
-register (possible to enable/disable email accept)
-recover account

#adding servers
-possible to set max servers per account
-possible to set detailed info about server:
*exp type (stages, constans)
*map type
*enable/disable comments
*adding image of map (optional)
-checking if server is online
-checking if server is banned

#servers manager
-edit all details
-remove

#favorites list
-add/remove

#points system
-you can buy points to promote server
-payment methods: dotpay, homepay, paypal, zaypay, contenidopago - possible to add more
-you can easy configure ammount of points and time for each promote option (multiple options)

#promotion methods
-featured box - info about servers will be shown in special box on every page (display of server is changing

every 8seconds)
-golden highlight - on servers list
-countdown to server start:
*possible to precise set start and end of countdown
*only 1 countdown at the same time
*cost is set for every 5 minutes of display (for example user can buy countdown 1h before start)
-first in table
*possible to set how many servers can be promoted at the same time (default 1)
*server is always on first place in servers list
*possible to precise set start and end
*cost is set for every 5 minutes of display
-all promotions are automatically controlled (when to start and end)
-user dont have to wait for admin acceptation, ale transactions are automated
-cost calculator

#account edit
-change mail, password...

#admin panel
-detailed info about server (owner, promotions etc...)
-possible to edit, delete, ban server
-detailed info about account (servers, point, promotions...)
-possible to edit, delete, ban account

#bans system
-possible to add ban for account/server in admin panel for specified number of days
-bans are automatically deleted when time is left

#additional options
-last 5 added servers
-quick statistics
-ads box
-possible to change colors of website
-website is automatically changing on difrent screen (looks good on smartphones)
-delete OTS from list by special MOTD

As I said said, website is fully automated and easily changeable.
demo: http://otlist.webd.pl
In demo I disabled refreshing list, becouse I dont want to add new servers everyday :)
If you are interested msg me with you offer.
I hope I didnt miss any function.

//Polish VERSION
Czesc, chcialem wam pokazac skrypt ots-listy (podobne w dzialaniu do otservlist.org, otslist.eu itp..)

Strona jest w pelni zautomatyzowana i dynamiczna. Mozesz ja dowolnie edytowac zgodnie ze swoimi preferencjami.

Wszystkie opcje mozna latwo wlaczyc i wylaczyc. Jest to nawet latwiejsze niz w accmakerze dla OTS

Znajdziesz tutaj wszystkie funkcje jakie otslist powinna miec.
Teraz opisze funkcje:

#lista serverow
-opcje promocji (zlote podswietlenie, pierwszy w tabeli) - opis ponizej
-automatycznie odswiezanie informacji (ukrywanie serverow offline)
-automatyczne zbieranie informacji (ilosc graczy, rekord, uptime itp)
-sortowanie wynikow
-mozliwosc wyswietlania serverow z konkretnego panstwa
-mozliwosc ustawienia ilosc wyswietlanych serverow na strone (domyslnie 20)

#podglad serwera
-opis
-automatyczne odswiezanie 5 ostatnich MOTD (mozliwe do zmiany)
-mozliwosc uploadu zdjecia mapy (opcjonalne)
-szczegolowe info o serwerze
-system komentarzy (opcjonalne)
-system glosowania (na + albo -)
-mozliwosc dodania do listy ulubionych

#wyszukiwarka
-szybka wyszukiwarka na kazdej stronie
-zaawansowane wyszukiwanie (kazdy szczegol)

#faq
#formularz kontaktowy

#zmiana jezyka
-latwa mozliwosc dodawania jezykow (bez edycji strony)
-mozesz dodac tyle jezykow ile chcesz, pokaza sie automatycznie na stronie

#system kont
-logowanie
-rejestracja (mozliwosc akceptacji mailem)
-odzyskiwanie konta

#dodawanie serverow
-ustawienie max ilosci serverow na konto
-mozliwosc szczegolowego opisu servera
*rodzaj expa (stopniowe, stale)
*typ mapy
*wlaczenie/ wylaczenie komentarzy
*dodanie zdjecia mapy (opcjonalne)
-sprawdzanie czy server jest online
-sprawdzanie czy server jest zbanowany

#menadzer serverow
-edycja
-usuwanie

#lista ulubionych
-dodaj/usun

#system punktow
-mozliwosc zakupu punktow w celu promocji servera
-metody platnosci: dotpay, homepay, paypal, zaypay, contenidopago - mozliwosc dodawania innych
-latwa konfiguracja co ma ile kosztowac i ile ma trwac (wiele opcji)

#opcje promocji
-featured box - info o serwerze pokazuje sie na kazdej stronie w specjalnym miejscu (zmiana serwera co 8 sekund)
-zlote podswietlenie - na liscie serwerow
-odliczanie do startu
*precyzyjne ustawienie startu i konca odliczania
*1 odliczanie w tym samym czasie
*koszt za kazde 5 min wyswietlania (np. mozna kupic odliczanie 1h przed startem)
-pierwszy w tabeli
*precyzyjne ustawienie startu i konca promocji
*mozna ustawic ile serwerow jest promowanych w tym samym czasie (domyslnie 1)
*koszt za kazde 5 min wyswietlania
*serwer zawsze jest pierwszy w tabeli
-wszystkie promocje sa kontrolowane automatycznie (start, koniec)
-uzytkownik nie musi czekac na akceptacje, wszystkie transakcje sa zautomatyzowane
-kalkulator kosztow

#edycja konta
-zmiana maila, hasla...

#panel admina
-szczegolowe info o serwerze (wlasciciel, promocje itp..)
-edycja, usuwanie, ban serwera
-szczegolowe info o kontach (serwery, punkty, promocje...)
-edycja, usuwanie, ban konta

#system banow
-mozliwosc banowania konta/serwera w panelu na okreslona ilosc dni
-bany sa automatycznie usuwane po okreslonym czasie

#dodatkowe opcje
-5 ostatnio dodanych serwerow
-szybkie statystki
-box z reklamami
-mozliwosc zmiany kolorow strony
-strona zmienia sie automatycznie do monitora (wyglada dobrze na smarfonach)
-usuwanie OTS z list poprzez specjalny MOTD

Tak jak napisalem, cala strona jest w pelni zautomatyzowana i zmienialna w latwy sposob
demo: http://otlist.webd.pl
W demie wylaczylem odswiezanie listy zeby nie dodawac codziennie nowych serwerow :)
Jezeli jestes zainteresowany napisz do mnie ze swoja oferta
Mam nadzieje ze niczego nie zapomnialem
// Description of the world trade system (WT service) - ENGLISH
Features:
-ability to set automatic display of news, when to the database is added more than x GP or GP was added to a server that was empty
-display the current status of all servers (as GP, nickname and city form)-easy to edit

# Calculator:
-calculate the amount of GP, which will receive during the WT at specified rates for each type of server
-ability to set other rates, for example if we have a lot of GPs in the world
-ability to block receiving GP on the server, for example if we have a lot of GPs in the world


# Ordering System
-coustomer will receive a special password so that he will be able to monitor the status of his order
-The owner will have an easy ability to view, accept, reject orders
-The system calculates GP which coustomer will receive by rules of the calculator

# World trade status monitoring system

# Order manual

# Service is translated into four languages??: English, Polish, Spanish, Portuguese + easy ability to add new!

# Admin panel:
-server management (GP resource setting, blocking receiving GP on the server, etc.)
-order management (detailed info on them + accept, reject)
-add your own news, which will be displayed on the home page

-prepared database with added servers
-easy ability to set rates of WT depending on the type of the world

It is possible that I forgot about some features, but if I remind myself that I will edit :)

demo: LincolnWT.com


//Opis systemu world trade - POLISH
Funkcje:
-możliwość ustawienia wyświetlania automatycznych newsów, gdy do bazy dodane zostanie powyżej x GP lub dodano GP do serwera który był pusty
-wyświetlanie aktualnego stanu wszystkich serwerów (stan GP, nick i miasto postaci)

#Kalkulator:
-obliczanie ilości GP, które otrzyma się podczas WT według określonych stawek dla każdego typu serwera
-możliwość ustawienia drugiej stawki, gdy np. mamy dużo GP na danym świecie
-możliwość zablokowania przyjmowania GP na danym serwerze, gdy np. mamy dużo GP na danym świecie

#System zamawiania
-Dla zamawiającego wygeneruje się specjalne hasło dzięki któremu będzie mógł monitorować status swojego zamówienia
-Właściciel będzie miał łatwą możliwość przeglądania, akceptowania, odrzucania zamówień
-System podczas zamówienia oblicza GP które otrzyma zamawiający wg. zasad z kalkulatora

#System monitorowania statusu world trade

#Instrukcja zamówienia

#Serwis przetłumaczony na 4 języki: Angielski, Polski, Hiszpański, Portugalski + łatwa możliwość dodawania nowych!

#Panel administratora:
-zarządzanie serwerami (ustalanie zasobów GP, blokowanie przyjmowania danego serwera itp)
-zarządzanie zamówieniami (dokładne info na ich temat + akceptowanie, odrzucanie)
-dodawanie własnych newsów, które wyświetlą się na stronie głównej

-gotowa baza danych z dodanymi serwerami
-łatwa możliwość ustalania stawek WT w zależności od typu świata

Możliwe, że zapomniałem o jakiejś funkcji, jak sobie przypomne to dam edita :)

demo: LincolnWT.comcontact:
-priv
-mail: [email protected]
 
Last edited:

JoSePh15_

Well-Known Member
Joined
Jan 28, 2010
Messages
1,768
Best answers
0
Reaction score
56
How much does the OTS List cost? :)
 

Zisly

Intermediate OT User
Joined
Jun 9, 2008
Messages
7,345
Best answers
0
Reaction score
120
Add uptime calculation to the list and I'm sure more people will be interested.
 
OP
G

gelman

New Member
Joined
Feb 3, 2008
Messages
35
Best answers
0
Reaction score
0
@JoSePh15_: Where are you from? Can you PM me with that information?
@Zisly: Good idea, probably I'll add this feature very soon.
 

JoSePh15_

Well-Known Member
Joined
Jan 28, 2010
Messages
1,768
Best answers
0
Reaction score
56
@Gelman, you don't rlly need to know that, how much will it cost? ^.^
 

RaikND

facebook.xenoria.org
Joined
May 12, 2010
Messages
946
Best answers
0
Reaction score
10
Location
Spain
My proyect otlist is more beatiful that this and otservlist.org, really :)
 
OP
G

gelman

New Member
Joined
Feb 3, 2008
Messages
35
Best answers
0
Reaction score
0
My proyect otlist is more beatiful that this and otservlist.org, really :)
Im not selling "beautiful", but scripts. You can change layout everytime you want.
 

EliteOTs

Banned User
Joined
Aug 1, 2011
Messages
1,163
Best answers
0
Reaction score
32
My proyect otlist is more beatiful that this and otservlist.org, really :)
Thank you for adding information that we couldn't care less about.
If you didn't see, this is a sales thread and not a competition thread who got the most nice looks.

@Topic, sounds nice, good luck :)
 
OP
G

gelman

New Member
Joined
Feb 3, 2008
Messages
35
Best answers
0
Reaction score
0
~~~REFRESH~~~

New version of OTS LIST !!
 
Top